• (đổi hướng từ Electrodes)
  /i´lektroud/

  Thông dụng

  Danh từ

  Điện cực

  Chuyên ngành

  Điện

  điện lực

  Kỹ thuật chung

  bản điện cực
  generated near the back electrode (insolar cell)
  phát sinh gần bản điện cực (trong pin mặt trời)
  điện cực
  accelerating electrode
  điện cực gia tốc
  active electrode
  điện cực tác dụng
  antimony electrode
  điện cực antimon
  auxiliary electrode
  điện cực phụ
  bare electrode
  điện cực không bọc vỏ
  base electrode
  điện cực gốc
  battery electrode
  điện cực ắcqui
  beam forming electrode
  điện cực tạo tia electron
  bipolar electrode
  điện cực lưỡng cực
  butt-welding electrode
  điện cực hàn cắm
  cadmium electrode
  điện cực cađimi
  calomel electrode
  điện cực thủy ngân Clorua
  calomel electrode
  điện cực calomel
  calomel electrode
  điện cực Calomen
  calomel-electrode
  điện cực chuẩn Clomen
  calomel-electrode system
  hệ thống điện cực calomel
  carbon electrode
  điện cực than
  carbon electrode
  điện cực bằng than
  carbon electrode
  điện cực cacbon
  carbon electrode welding
  sự hàn bằng điện cực cacbon
  centre electrode
  điện cực trung tâm
  coated electrode
  điện cực phụ
  coated electrode
  điện cực bọc vỏ
  coated rod electrode
  thanh điện cực được phủ
  collecting electrode
  điện cực góp
  collector electrode
  điện cực colectơ
  collector electrode
  điện cực góp
  consumable electrode
  điện cực nóng chảy
  control electrode
  điện cực điều khiển
  convergence electrode
  điện cực hội tụ
  covered electrode
  điện cực bọc
  covered electrode
  điện cực có lớp phủ
  deceleration electrode
  điện cực giảm tốc
  deflecting electrode
  điện cực lái tia
  deflecting electrode
  điện cực làm lệch
  deflection electrode
  điện cực lái tia
  deflection electrode
  điện cực làm lệch
  dipped electrode
  điện cực nhúng
  discharge electrode
  điện cực phóng điện
  earth electrode
  điện cực nối đất
  earth electrode
  điện cực tiếp đất
  earth electrode
  điện cực bìa
  earth electrode
  điện cực đất
  earth electrode (earthingelectrode)
  điện cực nối đất
  earthing electrode
  điện cực nối đất
  earthing electrode
  điện cực tiếp đất
  electrode admittance
  dẫn nạp điện cực
  electrode bar
  thanh điện cực
  electrode bar, electrode wheel
  bánh xe điện cực
  electrode bar, electrode wheel
  thanh điện cực
  electrode bias
  thiên áp điện cực
  electrode bias voltage
  điện áp định thiên điện cực
  electrode bias voltage
  thiên áp điện cực
  electrode boiler
  nồi hơi điện cực
  electrode boiler
  nồi hơi dùng điện cực
  electrode capacitance
  điện dung điện cực
  electrode carbon
  cacbon điện cực
  electrode carbon
  than điện cực
  electrode characteristic
  đặc trưng điện cực
  electrode characteristic
  đặc tuyến điện cực
  electrode coating
  lớp phủ điện cực (hàn)
  electrode conductance
  điện dẫn điện cực
  electrode configuration
  cấu hình điện cực
  electrode current
  dòng điện cực
  electrode dark current
  dòng tối điện cực
  electrode degasifying
  tỏa khí ở điện cực
  electrode dissipation
  tiêu tán ở điện cực
  electrode drop
  sụt áp ở điện cực
  electrode gap
  khe điện cực
  electrode grade
  số hiệu điện cực
  electrode holder
  giá điện cực
  electrode inverse current
  dòng điện cực ngược
  electrode inverse current
  dòng ngược điện cực
  electrode lead
  cáp điện cực
  electrode polishing
  mài điện cực
  electrode potential
  điện áp điện cực
  electrode reaction
  phản ứng điện cực
  electrode resistance
  điện trở điện cực
  electrode soldering
  sự hàn bằng điện cực
  electrode tip
  mũi điện cực
  electrode vaporization
  bốc hơi điện cực
  electrode voltage
  điện áp điện cực
  electrode voltage
  thế điện cực
  electrode wating
  vỏ bọc điện cực
  electrode wear control
  kiểm soát hao mòn điện cực
  electrode welding
  sự hàn bằng điện cực
  electrode wheel
  bánh xe điện cực
  electrode wrapping
  vỏ bọc điện cực
  emitter electrode
  điện cực phát
  energized electrode
  điện cực mang điện
  equilibrium electrode potential
  thế điện cực cân bằng
  fault electrode current
  dòng điện cực quá áp
  fault electrode current
  dòng điện cực sự cố
  fixed-electrode method
  phương pháp điện cực cố định
  focusing electrode
  điện cực điều tiêu
  gas electrode
  điện cực khí
  generated near the back electrode (insolar cell)
  phát sinh gần bản điện cực (trong pin mặt trời)
  glass electrode
  điện cực thủy tinh
  glass electrode for pH-meter
  điện cực thủy tinh cho pH kế
  golden electrode
  điện cực vàng
  graphite electrode
  điện cực grafit
  ground electrode
  điện cực nối đất
  ground electrode
  điện cực tiếp đất
  grounding electrode
  điện cực nối đất
  grounding electrode
  điện cực tiếp đất
  guard ring electrode
  điện cực vành bảo vệ
  heavy-coated electrode
  điện cực (phủ) dày
  hot electrode
  điện cực nung
  hydrogen electrode
  điện cực hydro
  hydrogen-free electrode
  điện cực không hiđro
  inclined-electrode welding
  sự hàn nghiêng điện cực
  initiating electrode
  điện cực khởi động
  initiating electrode
  điện cực sơ cấp
  input electrode
  điện cực đầu vào
  intensifier electrode
  điện cực tăng cường
  inverse electrode current
  dòng điện cực ngược
  keep-alive electrode
  điện cực kích thích
  keep-alive electrode
  điện cực duy trì
  main electrode
  điện cực chính
  metal electrode
  điện cực kim khí
  metal electrode
  điện cực kim loại
  metallic electrode arc lamp
  đèn hồ quang điện cực kim loại
  MIG welding (metallic-electrode inert gas welding)
  sự hàn trơ điện cực kim loại
  modulating electrode
  điện cực điều chế
  modulation electrode
  điện cực điều biến
  multiple electrode
  đa điện cực
  multiple electrode
  nhiều điện cực
  negative electrode
  điện cực âm
  non-consumable electrode
  điện cực không nóng chảy
  normal electrode
  điện cực chuẩn
  outer electrode
  điện cực rìa
  output electrode
  điện cực nối ra
  oxidizing electrode
  điện cực ôxi hóa
  passive electrode
  điện cực thụ động
  permanent electrode
  điện cực không tiêu hao
  permanent electrode
  điện cực thường xuyên
  plate electrode
  điện cực lá
  plate electrode
  điện cực tấm
  platinum electrode
  điện cực bạch kim (bougie)
  point electrode method
  phương pháp điện cực điểm
  positive electrode
  điện cực dương
  positive electrode
  điện cực dương (ắcqui)
  potentiometric electrode
  điện cực phân thế
  potentiometric electrode
  điện cực đo thế
  radial deflecting electrode
  điện cực lái tia xuyên tâm
  radial deflecting electrode
  điện cực làm lệch hướng tâm
  reference electrode
  điện cực quy chiếu
  reference electrode
  điện cực tham chiếu
  reference electrode
  điện cực chuẩn
  reference electrode
  điện cực chuẩn (điện hóa)
  reference electrode
  điện cực chuẩn (dùng cho pH kế)
  reference electrode comparator
  bộ so sánh điện cực chuẩn (điện hóa)
  reference electrode for pH-meter
  điện cực chuẩn cho pH kế
  reflecting electrode
  điện cực phản xạ
  reflector electrode
  điện cực phản xạ
  rod electrode
  điện cực thanh
  roller electrode
  điện cực con lăn
  rotating electrode
  điện cực quay
  sea electrode
  điện cực biển
  sea electrode
  điện cực dưới biển
  secondary electrode
  điện cực thứ cấp
  selective ion electrode
  điện cực iôn hóa chọn lọc
  sensing electrode
  điện cực cảm biến
  sensing electrode
  điện cực đo
  side electrode
  điện cực bìa bougie
  signal electrode
  điện cực tín hiệu
  silver electrode
  điện cực bạc (điện hóa)
  simple electrode
  điện cực đơn
  single-electrode system
  hệ (thống) một điện cực
  single-electrode system
  hệ thống điện cực đơn
  spark plug electrode
  điện cực bugi
  sparking plug electrode
  điện cực bougie
  splitting electrode
  điện cực tách
  splitting electrode
  điện cực chẻ
  standard electrode potential
  thế điện cực tiêu chuẩn
  starter electrode
  điện cực khởi động
  static electrode potential
  thế điện cực tĩnh
  stick electrode
  điện cực thanh
  strip electrode
  điện cực thanh
  strip electrode
  điện cực trần
  supported electrode
  điện cực phủ (lớp thuốc hàn)
  supported electrode
  điện cực bao (lớp thuốc hàn)
  surge electrode current
  dòng điện cực quá áp
  surge electrode current
  dòng điện cực sự cố
  target electrode
  điện cực đích
  thick-coated electrode
  điện cực (phủ) mỏng
  top electrode
  điện cực bìa của bougie
  triangular earth electrode
  điện cực 3 chấu (bougie)
  tubular electrode
  điện cực ống
  twin electrode welding
  sự hàn hai điện cực
  water electrode
  điện cực nước
  welding electrode
  điện cực hàn
  wire electrode
  điện cực dây
  đũa hàn
  que hàn
  que hàn điện

  Kinh tế

  điện cực

  Địa chất

  điện cực

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X