• /in´veid/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Xâm lược, xâm chiếm, xâm lấn
  the French colonialism invades Vietnam in 1859
  thực dân Pháp xâm lược Việt Nam năm 1859
  bile invades liver
  mật tràn vào gan
  Tràn lan, toả khắp
  the smell of cooking invaded the house
  mùi nấu thức ăn toả khắp nhà

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  tràn ngập

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X