• (đổi hướng từ Mates)
  /meit/

  Thông dụng

  Danh từ

  Như checkmate

  Ngoại động từ

  Như checkmate

  Danh từ

  Bạn, bạn nghề
  Con đực, con cái (trong đôi chim...); vợ, chồng; bạn đời
  Người phụ việc, người giúp việc, người trợ lực
  (hàng hải) phó thuyền trưởng (thuyền buôn)
  first-mate

  Ngoại động từ

  (động vật học) cho (con đực và con cái) giao phối với nhau

  Nội động từ

  (động vật học) giao phối

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  chi tiết cặp đôi, chi tiết đối tiếp, phó thuyền trưởng, liên kết, đối tiếp, ăn khớp (bánh răng)

  Cơ - Điện tử

  Chi tiết đối tiếp, chi tiết cặp đôi, (v) liênkết, ăn khớp

  Kỹ thuật chung

  khóa chuyền
  khớp nhau
  đối tiếp
  đồng nghiệp
  liên hợp
  liên kết
  móc nối
  vào khớp

  Kinh tế

  bạn đồng nghiệp
  bạn nghề
  Chè Paraguay
  hạm phó
  phó
  phó thuyền trưởng (tàu buôn)
  thuyền phó
  viên thuyền phó

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X