• /in'sektisaid/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thuốc trừ sâu

  Hóa học & vật liệu

  thuốc trừ sâu

  Giải thích EN: Any substance, either organic, inorganic, botanical, or microbial, that is used to destroy insects. Giải thích VN: Mọi chất từ hữu cơ, vô cơ, thực vật hay vi sinh vật mà được dùng để tiêu diệt sâu bọ.

  Xây dựng

  thuốc trừ sâu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X