• /in´sɔlvənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không trả được nợ
  Về những người không trả được nợ
  insolvent laws
  luật lệ về những người không trả được nợ
  Không đủ để trả hết nợ
  insolvent inheritance
  của thừa kế không đủ để trả hết nợ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  người vỡ nợ
  người phá sản

  Kinh tế

  người không có khả năng tài trợ
  người không có khả năng trả nợ
  người phá sản
  phá sản

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X