• /ˌɪnstrəmɛnˈtælɪti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính chất dụng cụ; tính chất công cụ
  Phương tiện
  by the instrumentality of
  bằng phương tiện, thông qua

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  cơ quan phát hành công cụ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X