• (đổi hướng từ Wires)


  /waiə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Dây (kim loại)
  silver wire
  dây bạc
  iron wire
  dây thép
  barbed wire
  dây thép gai
  to pull the wires
  giật dây (nghĩa bóng)
  Bức điện báo
  by wire
  bằng điện báo
  to send off a wire
  đánh một bức điện
  let me know by wire
  hãy báo cho tôi biết bằng điện
  live wire

  Xem live

  Ngoại động từ

  Bọc bằng dây sắt
  Buộc bằng dây sắt
  Chăng lưới thép (cửa sổ)
  Xỏ vào dây thép
  Bẫy (thỏ, chim...) bằng dây thép
  Đánh điện
  (điện học) mắc (dây) điện, bắt điện
  to wire a house for electricity
  mắc điện cho một ngôi nhà

  Nội động từ

  Đánh điện
  to wire to someone
  đánh điện cho ai
  to wire for someone
  đánh điện mời ai đến
  to wire in
  (từ lóng) rán hết sức làm (một việc gì)
  to wire off
  rào dây thép để tách ra
  to wire into somebody
  đấm ai một cú thật mạnh, dùng hết sức giáng cho ai một đòn

  hình thái từ

  Xây dựng

  bằng dây (kim loại)
  sợi thép
  alignment wire
  sợi thép được nắn thẳng
  binding wire
  sợi thép buộc
  cold-drawn wire
  sợi thép kéo nguội
  crimped wire
  sợi thép lượn sóng
  galvanized wire
  sợi thép mạ kẽm
  rolled wire
  sợi thép cán
  seven-wire rope
  bó xoắn 7 sợi thép
  tension wire
  sợi thép chịu kéo
  tie-wire for reinforcement
  sợi thép để buộc cốt thép
  tying wire
  sợi thép buộc
  vertical legs of welded wire fabric
  các nhánh đứng của tấm lưới sợi thép hàn
  wire anchorage
  sợi thép ứng suất trước
  wire drawing
  sự kéo sợi thép
  wire drawing apparatus
  thiết bị kéo sợi thép
  wire drawing bench
  bệ kéo sợi thép

  Điện

  bện dây điện

  Giải thích EN: A group of such strands, clustered together and either left bare or covered with a common insulator.

  Giải thích VN: Một nhóm các dây như vậy được bện với nhau và để trần hoặc phủ chung một lớp cách điện.

  đi dây

  Giải thích EN: To connect electrical circuits using a system of such strands.

  Giải thích VN: Nối các mạch điện sử dụng một hệ thống các dây điện.

  Điện tử & viễn thông

  lõi dẫn (cáp sợi quang)

  Kỹ thuật chung

  dây
  dây điện

  Giải thích EN: A long, slender strand of drawn conductive metal, either bare or covered with insulation.

  Giải thích VN: Một dải kim loại dẫn điện mảnh và dài, để trần hay phủ lớp cách điện.

  dielectric wire
  dây điện môi
  hay wire
  dây điện tạm thời
  high tension wire
  dây điện cao thế
  line-wire
  dây điện tín
  magnet wire
  dây điện từ
  open-wire line
  đường dây điện mở
  resistance wire
  dây điện trở
  resistive wire
  dây điện trở
  speech wire
  dây điện thoại tiếng nói
  telephone drop wire
  đổi dây điên thoại
  telephone wire
  dây điện thoại
  telephonedrop wire
  đổi dây điện thoại
  wire communication
  truyền thông qua dây (điện)
  wire holder
  giá giữ dây điện
  wire stripper
  dao gọt dây điện
  wire strippers
  kìm tuốt dây điện
  dây dẫn
  dây dẫn điện
  dây kim loại
  gauze wire cloth
  lưới dây kim loại
  hot-wire instrument
  dụng cụ dây kim loại nóng
  hot-wire principle
  nguyên lý của dây kim loại nóng
  wire annealing machine
  thiết bị ủ dây (kim loại)
  wire bag tie
  dây kim loại buộc túi
  wire bending machine
  máy uốn dây (kim loại)
  wire coiling machine
  máy cuốn dây (kim loại)
  wire cutter
  kềm cắt dây kim loại
  wire cutting-off machine
  máy cắt dây (kim loại)
  wire drawing
  sự kéo dây (kim loại)
  wire drawing machine
  máy kéo dây (kim loại)
  wire forming machine
  máy định hình dây (kim loại)
  wire gauze
  lưới dây kim loại
  wire guide
  rãnh dẫn dây kim loại
  wire insulation covering machine
  máy bọc chất cách điện (lên dây kim loại)
  wire mesh target
  bia lưới dây kim loại
  wire polishing machine
  máy đánh bóng dây (kim loại)
  wire reel
  cuộn dây kim loại
  wire ring machine
  máy uốn vòng dây (kim loại)
  wire stacking machine
  máy xếp chồng dây kim loại
  wire testing machine
  máy thử dây (kim loại)
  wire-braiding machine
  máy cuốn vỏ bọc bằng dây (kim loại)
  wire-drawing bench
  máy kéo dây (kim loại)
  wire-flattening machine
  máy dát dây (kim loại)
  wire-pointing machine
  máy vuốt nhọn đầu dây (kim loại)
  wire-ring coiling machine
  máy xoắn vòng dây (kim loại)
  dây thép
  annealed wire
  dây thép đã tôi
  ball wire nail
  đinh dây thép tròn đầu
  barbed wire
  dây thép gai
  bright steel wire
  dây thép sáng bóng
  cold-draw steel wire
  dây thép kéo nguội
  copper clad steel wire
  dây thép bọc đồng
  coppered steel wire
  dây thép bọc đồng
  drawn wire
  dây thép kéo nguội
  fence wire
  dây thép hàng rào
  flex-wire
  dây thép mềm
  galvanized steel wire
  dây thép mạ kẽm
  hot-rolled wire
  dây thép cán nóng
  indented wire
  dây thép có gờ
  indented wire
  dây thép có khía
  nail (wirenail)
  đinh chỉ (đinh dây thép)
  post tensioned wire
  dây thép căng sau
  prestressing wire
  dây thép ứng suất trước
  roll of wire
  cuộn dây thép
  rolled wire
  dây thép cán
  section wire
  dây thép định hình
  smooth wire
  dây thép trơn
  steel wire
  dây thép (đóng tàu)
  steel wire rope
  cáp bện bằng dây thép
  strand wire
  dây thép bện
  tarred wire
  dây thép tẩm nhựa đường
  wire barbed making machine
  máy sản xuất dây thép gai
  wire cutter
  dụng cụ cắt dây thép
  wire fence
  lưới dây thép
  wire fence
  hàng rào dây thép
  wire gauze
  lưới dây thép
  wire hook
  móc bằng dây thép
  wire mesh
  lưới đan dây thép
  wire mesh
  lưới dây thép
  wire mill
  máy cán dây thép
  wire nail
  đinh (dây thép) tròn
  wire nail
  đinh dây thép
  wire nail machinery
  thiết bị sản xuất đinh (từ dây thép)
  wire net fence
  rào dây thép gai
  wire rope
  cáp dây thép
  wire rope sling
  cáp móc bằng dây thép
  wire saw
  cưa dây (thép)
  wire tie
  neo bằng dây thép
  wire tie
  thanh căng bằng dây thép
  wire-cutter
  kìm cắt dây thép
  wire-cutting pliers
  kìm cắt dây (thép)
  zinc coated wire
  dây thép bọc kẽm
  lưới xeo
  Lưới xeo là bộ phận trong nhà máy giấy. Nó dùng trong khâu ép bột giấy thành tấm giấy mỏng ướt trước khi đưa vào khâu sấy khô.


  nối dây
  nối mạch điện
  sợi dây
  ráp mạch điện
  thước dây
  invar wire
  thước dây inva

  Kinh tế

  đánh điện báo
  điện báo
  telegraph wire
  dây điện báo
  telegraph wire
  dây điện báo, dây thép
  wire service
  hãng thông tấn (sử dụng máy chữ điện báo)
  điện tín
  wire house
  nhà có hệ thống điện tín

  Nguồn khác

  • wire : Corporateinformation

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Dây, dây thép, bức điện báo

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X