• /in¸tə:pə´leiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tự ý thêm từ vào một văn kiện
  (toán học) phép nội suy

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  phép nội suy

  Giải thích VN: Phép ước lượng giá trị z của một điểm không được lấy mẫu tại một bề mặt dựa cơ sở trên các giá trị z đã biết của các điểm xung quanh.

  bivariable interpolation
  phép nội suy hai biến
  cubic interpolation
  phép nội suy bậc ba
  cubic interpolation
  phép nội suy lập phương
  electronic interpolation
  phép nội suy điện tử
  interpolation by central difference
  phép nội suy bằng sai phân giữa
  inverse interpolation
  phép nội suy ngược
  linear interpolation
  phép nội suy tuyến tính
  numerical interpolation
  phép nội suy bằng số
  osculatory interpolation
  phép nội suy mật tiếp
  quadratic interpolation
  phép nội suy bậc hai
  quadratic interpolation
  phép nội suy hồi quy
  regressive interpolation
  phép nội suy hồi quy
  trigonometric interpolation
  phép nội suy lượng giác
  quá trình nội suy

  Xây dựng

  sự nội suy

  Kỹ thuật chung

  nội suy

  Kinh tế

  nội quy
  sự soán cải
  sự sửa lén
  sự thêm bớt (hợp đồng)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X