• (đổi hướng từ Inundated)
  /´inʌn¸deit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Tràn ngập
  rain-water inundates the low rice-fields
  nước mưa tràn ngập những thửa ruộng thấp

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  ngập lụt
  làm lụt
  làm ngập

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  verb
  underwhelm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X