• (đổi hướng từ Floors)
  /flɔ:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sàn (nhà, cầu...)
  Tầng (nhà)
  Đáy
  the ocean floor
  đáy đại dương
  Phòng họp (quốc hội)
  Quyền phát biểu ý kiến (ở hội nghị))
  to give somebody the floor
  để cho ai phát biểu ý kiến
  to take the floor
  phát biểu ý kiến
  to hold the floor
  giành quyền phát biểu, chiếm diễn đàn
  Giá thấp nhất

  Ngoại động từ

  Làm sàn, lát sàn
  to floor a room with pine boards
  lát sàn bằng ván gỗ thông
  Đánh (ai) ngã, cho (ai) đo ván
  Làm rối trí, làm bối rối
  the question floored him
  câu hỏi làm anh ta rối trí không trả lời được
  Bảo (học sinh không thuộc bài) ngồi xuống
  Vượt qua một cách thắng lợi
  to floor the paper
  làm được bài thi

  Cấu trúc từ

  to cross the floor of the House
  vào đảng phái khác
  to get in on the ground floor
  tham gia đảng phái từ ngày đầu thành lập
  to wipe the floor with someone
  hạ ai đo ván
  to mop the floor with someone

  Xem mop

  Hình thái từ

  V_ed :Floored

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sàn, đáy

  Cơ khí & công trình

  đáy (biển sông)
  mặt bằng đáy

  Xây dựng

  lát nền
  sàn

  Giải thích EN: A level, supporting surface in any structure or feature; specific uses include: the bottom flat surface of a room.the bottom flat surface of a room.

  Giải thích VN: Chỉ một bề mặt với cấp bậc tương ứng trong bất kỳ một cấu trúc nào, thường để chỉ: Mặt phẳng đáy của một căn phòng.

  sàn tầng bậc
  tầng (nhà)
  floor height
  chiều cao tầng nhà
  modular coordinating height of floor
  chiều cao phối hợp môđun của tầng nhà

  Kỹ thuật chung

  bề mặt
  công trình
  nền
  nền nhà
  đáy
  đáy buồng âu
  lát đường
  lát sàn
  bậc (địa tầng)
  mặt phẳng
  sàn (đóng tàu)
  sân buồng âu
  sàn gác
  sàn xe
  tấm sàn
  tầng

  Giải thích EN: A level, supporting surface in any structure or feature; specific uses include: the horizontal structure that divides two stories of a building.

  Giải thích VN: Chỉ một bề mặt với cấp bậc tương ứng trong bất kỳ một cấu trúc nào, thường để chỉ: Cấu trúc sàn nằm ngang chia hai tầng của một tòa nhà.

  attic floor
  sàn tầng áp mái
  attic floor
  sàn tầng attic
  attic floor
  tầng áp mái để ở
  attic floor
  tầng dưới mái
  basement floor
  nền tầng hầm
  basement floor of silo
  tầng dưới xilô
  control room floor
  tầng đặt phòng điều khiển
  first floor
  tầng gác
  floor height
  chiều cao tầng
  floor height
  chiều cao tầng nhà
  floor of seam
  vách tầng khai thác
  floor slab
  bản sàn tầng hầm
  floor switch
  công tắc tầng
  floor to floor
  giữa các tầng
  ground floor
  sàn tầng một
  ground floor
  tầng một
  ground floor
  tầng trệt
  ground floor area
  diện tích tầng một
  ground floor box
  lô tầng trệt
  ground floor flight of stairs
  nhịp cầu thang tầng trệt
  ground floor flight of stairs
  thân cầu thang tầng trệt
  ground floor plan
  mặt bằng tầng một
  intermediate floor
  sàn giữa các tầng
  lower floor
  tầng dưới
  lower floor construction
  kết cấu sàn tầng dưới
  mezzanine floor
  tầng sát mái
  mining floor
  tầng khai thác mỏ
  modular coordinating height of floor
  chiều cao phối hợp môđun của tầng nhà
  pressurized floor
  sàn được tăng áp
  public floor
  tầng chung
  reserved floor area
  tầng ở dự trữ
  residential floor
  tầng ở
  scaffold floor
  tầng giàn giáo
  second floor
  tầng thứ hai
  sill floor timbering
  sự chống gỗ ở tầng đáy
  standard floor
  tầng điển hình
  water floor offtake
  tháp lấy nước cao tầng

  Kinh tế

  bướm bột
  giá sàn
  giá tháp nhất
  floor price
  giá thấp nhất
  nền giá
  phòng giao dịch
  sàn
  sàn đáy (công-ten-nơ)
  tầng
  club floor
  tầng dành cho hội viên
  roller-mill floor
  tầng đặt máy nghiền trục

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X