• /mə´ræs/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đầm lầy, bãi lầy

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đầm lầy
  bãi lầy

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X