• /meiz/

  Thông dụng

  Danh từ

  Mê lộ; mê cung
  (nghĩa bóng) trạng thái hỗn độn, trạng thái rối rắm
  to be in a maze
  ở trong một trạng thái rối rắm

  Kỹ thuật chung

  đường rối
  mê lộ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X