• /trʌkəl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Như truckle-bed

  Nội động từ

  ( + to somebody) luồn cúi, xu phụ
  to truckle to someone
  luồn cúi ai


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X