• /krindʒ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự khúm núm, sự khép nép, sự luồn cúi, sự quỵ luỵ

  Nội động từ

  Đi lùi lại, tránh xa (vì sợ hãi)
  a child cringing in terror
  một đứa trẻ lùi lại trong sợ hãi
  Nép xuống, núp mình xuống, co rúm lại
  Khúm núm, khép nép, luồn cúi, quỵ luỵ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  flinch , shrink , wince

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X