• (đổi hướng từ Lackeys)
  /'læki/

  Thông dụng

  Cách viết khác lacquey

  Danh từ

  Người hầu, đầy tớ
  Kẻ xu nịnh, kẻ khúm núm; tay sai
  the imperialist and their lackeys
  bọn đế quốc và tay sai của chúng


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X