• /´breik¸wɔ:tə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đê chắn sóng (ở hải cảng)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  công trình trú ẩn
  kè bến
  thanh chắn sóng

  Giải thích EN: A barrier constructed out into the sea to break the force of the waves and provide a safe harbor behind it.

  Giải thích VN: Một thanh chắn được xây dựng ngoài biển để giảm lực đập của sóng giúp cho cảng phía sau thanh chắn đó an toàn hơn.

  Kỹ thuật chung

  kè chắn sóng
  đập chắn sóng
  đê chắn sóng
  breakwater (withsloping faces)
  đê chắn sóng kiểu bờ dốc
  breakwater (withvertical faces)
  đê chắn sóng kiểu mặt đứng
  floating breakwater
  đê chắn sóng nổi
  framed breakwater
  đê chắn sóng kiểu khung
  harbour breakwater
  đê chắn sóng ở cảng
  hydraulic breakwater
  đê chắn sóng thủy lợi
  hydraulic breakwater
  đê chắn sóng thủy lực
  island breakwater
  đê chắn sóng ở đảo
  mound breakwater
  đê chắn sóng đá đổ
  perforated breakwater
  đê chắn sóng hở (nhìn qua được)
  quarrying rock breakwater
  đê chắn sóng bằng đá mỏ
  slotted breakwater
  đê chắn sóng kiểu hở
  tường chắn sóng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X