• /ki:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ke, bến cảng

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  bến cảng nhỏ

  Xây dựng

  ke

  Giải thích EN: A wharf or landing place constructed along the edge of a body of water.

  Giải thích VN: Bến tàu hoặc nơi neo tàu được xây dựng dọc theo rìa nước.

  Kỹ thuật chung

  bến
  bến tàu
  kè đá

  Kinh tế

  bến cảng
  free on quay
  giá giao tại bến cảng
  bến tàu
  cầu cảng
  delivered at quay
  giao tại cầu cảng
  delivered ex quay (dutypaid)
  giao tại cầu cảng (đã nộp thuế)
  ex quay
  giá giao hàng tại cầu cảng
  ex quay
  tại cầu cảng
  ex quay (dutiesfor buyer's account)
  giao hàng tại cầu cảng
  ex quay (dutiesfor buyer's account)
  giao hàng tại cầu cảng (thuế hải quan do bên mua chịu)
  ex quay (dutypaid)
  giá giao hàng thông quan tại cầu cảng
  ex quay duty paid
  giá giao hàng tại cầu cảng đã trả thuế quan
  ex quay landed terms
  điều kiện giao hàng dỡ miễn phí tại cầu cảng
  ex quay terms
  điều kiện giao miễn phí tại cầu cảng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  berth , dock , jetty , key , landing , levee , slip , wharf

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X