• /bə:θ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Giường ngủ (trên tàu thuỷ hoặc xe lửa)
  Chỗ tàu có thể bỏ neo, chỗ tàu đậu ở bến
  (thực vật học) địa vị, việc làm
  to fall into a good (nice) berth
  tìm được công ăn việc làm tốt
  to give a wide berth to sb
  (từ lóng) tránh xa ai

  Ngoại động từ

  Bỏ neo; buộc, cột (tàu)
  Sắp xếp chỗ ngủ (cho ai ở trên tàu)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  khoang tàu
  giường ngủ
  hầm tàu
  nơi tàu cập bến

  Kỹ thuật chung

  bến tàu
  buộc tàu
  cầu tàu
  chỗ neo tàu
  neo tàu

  Kinh tế

  chỗ tàu đậu
  chỗ tàu neo
  đậu bến
  giường ngủ
  giường xếp
  nơi đậu tại bến tàu
  thả neo

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X