• (đổi hướng từ Licenced)
  /ˈlaɪsəns/

  Thông dụng

  Cách viết khác license

  Ngoại động từ

  Cho phép; cấp giấy phép, cấp môn bài, cấp đăng ký

  Danh từ

  Sự cho phép; giấy phép, môn bài, đăng ký
  marriage licence
  giấy đăng ký kết hôn
  shooting licence
  giấy phép săn bắn
  Bằng, chứng chỉ
  driving licence
  bằng lái xe
  Bằng cử nhân
  Sự phóng túng, sự bừa bãi; sự dâm loạn
  (thơ ca) sự phóng túng về niêm luật
  a licence to print money
  kế hoạch vô cùng tốn kém

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  cấp quyền

  Kỹ thuật chung

  bản quyền
  software licence
  bản quyền phần mềm
  đăng ký
  giấy phép
  exclusive licence
  giấy phép độc quyền
  licence admendment
  sửa đổi giấy phép
  licence requirement
  đòi hỏi có giấy phép
  licence to use
  giấy phép sử dụng
  production licence
  giấy phép khai thác (luật)
  production licence
  giấy phép sản xuất
  statutory licence
  giấy phép hợp pháp
  statutory licence
  giấy phép hợp pháp
  môn bài

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X