• /´laif¸lɔη/

  Thông dụng

  Tính từ

  Suốt đời
  lifelong hatred
  mối hận suốt đời


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  short-lived , temporary , tenuous

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X