• /'tenjuəs/

  Thông dụng

  Tính từ

  Mảnh, thanh, mỏng manh (chỉ..)
  Có ít thực chất, có ít ý nghĩa, rất mong manh, hời hợt (sự phân biệt..)
  tenuous distinctions
  những sự phân biệt hời hợt
  Ít, loãng (khí...)
  Giản dị

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  mỏng

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X