• Kỹ thuật chung

    sự quét tuyến tính

    Giải thích EN: The movement of a trace on a cathode- ray tube display that moves with a constant linear or angular velocity, as in television or radar. Giải thích VN: Sự di chuyển của một đường vạch trên một màn hiển thị ống tia catốt di chuyển với một vận tốc góc hoặc tuyến tính không đổi, như ở trong ti vi hay ra da.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X