• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Cách viết khác polythene

  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) như polythene

  Hóa học & vật liệu

  polyetylen

  Giải thích EN: A hard-to-soft, ductile, easily molded thermoplastic that is chemical resistant and has good insulating properties; it has many industrial uses, primarily in the form of packaged film for food products and garment bags, and in pipe, electrical insulation, and molded products. Giải thích VN: Chất dẻo nhiệt từ cứng đến mềm, dẻo, dễ đúc khuôn, được sử dụng nhiều trong công nghiệp, chủ yếu dưới dạng giấy bóng gói thực phẩm và túi đựng quần áo, trong chế tạo ống, cách điện và các sản phẩm đúc khuôn.

  chlorinated polyethylene (CPE)
  polyetylen clo hóa
  cross-linked polyethylene (XPE)
  polyetylen liên kết ngang
  XPE (cross-linked polyethylene)
  polyetylen liên kết ngang
  polyêtylen
  chlorinated polyethylene (CPE)
  polyetylen clo hóa
  cross-linked polyethylene (XPE)
  polyetylen liên kết ngang
  XPE (cross-linked polyethylene)
  polyetylen liên kết ngang

  Xây dựng

  po-li-ê-ti-len

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X