• /[louθ]/

  Thông dụng

  Cách viết khác loth

  Tính từ

  Bất đắc dĩ, miễn cưỡng
  loath to come
  đến một cách miễn cưỡng, không thích đến
  nothing loath
  sẵn sàng, vui lòng


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  approving , for , unopposed , willing

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X