• /ə´və:s/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không thích, chống đối
  my son is averse to drinking milk before bedtime
  con trai tôi chúa ghét uống sữa trước khi đi ngủ


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  caring , liking , loving , sympathetic

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X