• Kỹ thuật chung

    góc nhìn

    Giải thích EN: The angle at which a radar, optical instruction, or space radiation detector functions most effectively.. Giải thích VN: Góc mà tại đó một ra đa, bộ chỉ quang, hay máy dò phát xạ vũ trụ hoạt động hiệu quả nhất.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X