• /´lu:minəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Độ chói
  (điện ảnh) độ ngời

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tính chiếu sáng

  Điện

  quang lượng

  Giải thích VN: Độ sáng của một điện tích cũng như quang lượng tại màn hình.

  Kỹ thuật chung

  cường độ sáng
  độ chói
  absolute threshold of luminance
  độ chói giới hạn
  absolute threshold of luminance
  ngưỡng độ chói tuyệt đối
  luminance amplifier
  bộ khuếch đại độ chói
  luminance carrier
  sóng mang độ chói
  luminance carrier output
  đầu ra sóng mang độ chói
  luminance channel
  kênh độ chói
  luminance decay
  sự giảm dần độ chói
  luminance delay
  sự trễ độ chói
  luminance difference
  hệ số độ chói
  luminance difference
  hiệu độ chói
  luminance difference threshold
  ngưỡng chênh lệch độ chói
  luminance measurement
  sự đo độ chói
  luminance meter
  cái đo độ chói
  luminance signal
  tín hiệu độ chói
  luminance signal to un-weighted noise ratio
  tỉ số tín hiệu độ chói
  luminance signal-to-weighted noise ratio
  tỉ số tín hiệu độ chói
  luminance threshold
  giới hạn (độ) chói
  spectral luminance
  độ chói phổ
  threshold luminance
  độ chói ngưỡng
  zero luminance
  độ chói (đo được) bằng không
  zero-luminance plane
  mặt phẳng độ chói (đo được) bằng không
  độ sáng
  luminance component
  thành phần độ sáng
  luminance contrast
  sự tương phản độ sáng
  luminance meter
  dụng cụ đo độ sáng
  luminance signal
  tín hiệu độ sáng
  luminance temperature
  nhiệt độ sáng chói
  độ trưng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X