• /´lirikəl/

  Thông dụng

  Cách viết khác lyric

  Như lyric
  Thích, mê
  everyone in this family is lyrical about dollars
  ai trong gia đình này cũng mê đô la


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X