• /mə'kædəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đá dăm nện (để đắp đường)
  Đường đắp bằng đá dăm nện
  Cách đắp đường bằng đá dăm nện

  Tính từ

  Đắp bằng đá dăm nện

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  đá dăm nện

  Giải thích EN: Road-making material utilizing uniformly sized stones rollered into layers and finished with asphalt. (Developedby the Scottish engineer John McAdam, 1756-1836.). Giải thích VN: Nguyên vật liệu làm đường sử dụng các viên đá có kích cỡ chuẩn xếp theo lớp và được rải nhựa đường. (Phát triển bởi kỹ sư người Xcôtlen John McAdam, 1756 - 1836.).

  Kỹ thuật chung

  đường đá dăm
  asphalt macadam
  mặt đường đá dăm atfan
  asphaltic macadam
  đường đá dăm atphan
  bituminous macadam
  đường đá dăm rải nhựa
  bituminous macadam road
  đường đá dăm tẩm nhựa
  cement-bound macadam
  mặt đường đá dăm ximăng
  macadam base
  nền (đường) đá dăm
  macadam pavement
  mặt đường đá dăm
  macadam road
  đường đá dăm nước
  plain macadam
  mặt đường đá dăm thuần (không lớp phủ)
  water-bound macadam
  mặt đường đá dăm nước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X