• /'meilstroum/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chỗ nước xoáy
  Tình trạng hết sức rối loạn (tư tưởng)
  the maelstrom of war
  tình trạng rối loạn của chiến tranh


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X