• /ʌp´hi:vl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự dịch chuyển, sự chuyển vị
  Sự xê dịch, chuyển biến, bước ngoặt về chính sách
  Sự nổi lên, sự dấy lên ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  Sự thay đổi đột ngột, sự biến động đột ngột, sự chấn động; cuộc biến động
  a political upheaval
  một cuộc chính biến

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự trồi lên (vỏ Trái đất)

  Xây dựng

  rộ lên (của mặt đường)
  trương nở của đất

  Kỹ thuật chung

  sự đẩy lên
  sự nâng
  sự nâng lên
  sự nổi lên
  sự phồng lên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X