• /ˈtɜrbyələns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự hỗn loạn; sự bất an, sự náo động
  political turbulence
  sự hỗn loạn về chính trị
  Sự nhiễu loạn, sự chuyển động dữ dội, sự chuyển động không đều (của không khí, nước)

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Sự chảy rối

  Sự chảy rối

  Toán & tin

  giác loạn

  Xây dựng

  sự chảy xoáy
  tính chảy rối

  Điện tử & viễn thông

  độ cuốn xoáy

  Điện lạnh

  hiện tượng chảy rối
  hiện tượng cuộn xoáy

  Kỹ thuật chung

  chảy rối
  air turbulence
  chảy rối của không khí
  cold air turbulence (CAT)
  sự chảy rối của không khí lạnh
  degree of turbulence
  độ chảy rối
  flow turbulence
  chảy rối của dòng
  grid turbulence
  sự chảy rối dạng lưới
  homogeneous isotropic turbulence
  chảy rối đẳng hướng đồng nhất
  isotropic turbulence
  sự chảy rối đẳng hướng
  large-scale turbulence
  chảy rối quy mô lớn
  liquid turbulence
  chảy rối dòng lỏng
  quantum turbulence
  chảy rối lượng tử
  spectrum of turbulence
  phổ chảy rối
  spiral turbulence
  sự chảy rối xoắn ốc
  transition to turbulence
  sự chuyển sang chảy rối
  turbulence promoter
  bộ tạo dòng chảy rối
  turbulence-generating
  lưới gây chảy rối
  luồng xoáy
  dòng xoáy
  góc xoáy
  sự chảy rối
  cold air turbulence (CAT)
  sự chảy rối của không khí lạnh
  grid turbulence
  sự chảy rối dạng lưới
  isotropic turbulence
  sự chảy rối đẳng hướng
  spiral turbulence
  sự chảy rối xoắn ốc
  sự nhiễu loạn
  air stream turbulence
  sự nhiễu loạn không khí
  sự xoáy lốc

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X