• Cơ khí & công trình

  bộ lọc từ tính

  Hóa học & vật liệu

  máy lọc từ tính

  Giải thích EN: An industrial device consisting of steel grids that are magnetized by electric current or a permanent magnet; used to separate iron or other magnetic particles from liquids. Giải thích VN: Một thiết bị công nghiệp bao gồm hệ thống ô thép đã được từ hóa bằng dòng điện hoặc một nam châm vĩnh cửu; dùng để tách ion hoặc những hạt nhỏ chứa từ tính có trong chất lỏng.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X