• Giao thông & vận tải

  kỹ thuật biển

  Kỹ thuật chung

  kỹ thuật hàng hải

  Giải thích EN: The branch of engineering concerned with the production of propelling machinery and auxiliary equipment for use on ships. Giải thích VN: Một nghành kỹ thuật liên quan đến sự chế tạo cơ cấu đẩy và các thiết bị trợ giúp sử dụng trên tàu thuyền.

  Xây dựng

  kỹ thuật biển (thiết kế và chế tạo máy tàu và thiết bị trên tàu)

  Kinh tế

  thuật đóng tàu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X