• /strænd/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bờ (biển, sông..)

  Ngoại động từ

  Làm mắc cạn

  Nội động từ

  Mắc cạn (tàu)

  Danh từ

  Tao (của dây); sợi dây, sợi tơ
  (sinh vật học) thanh, sợi, dải
  Món tóc
  Tuyến phát triển (trong một truyện..); mạch
  Thành phần, bộ phận (của một thể phức hợp)
  (nghĩa bóng) nét tính cách, chủ đề của câu chuyện

  Ngoại động từ

  Đánh đứt một tao (của một sợi dây thừng...)
  Bện (thừng) bằng tao

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  tạo sợi con

  Giao thông & vận tải

  bó cáp

  Hóa học & vật liệu

  tao (của dây)

  Toán & tin

  cáp

  Xây dựng

  bện thành dảnh
  bó sợi xoắn
  cáp trong bê tông
  dảnh (cáp)
  tảo
  tao cáp

  Y học

  sợi, dải

  Điện

  bện dây
  nhánh dây

  Kỹ thuật chung

  bó (cáp)
  bờ hồ
  bộ phận
  bờ sông
  dảnh sợi thủy tinh
  dảnh dây
  dây bện
  dây cáp
  dây đơn

  Giải thích EN: 1. a single element of a wire or cable.a single element of a wire or cable.2. a wire having a uniform and symmetrical cross section.a wire having a uniform and symmetrical cross section.

  Giải thích VN: 1: Là loại cáp hoặc dây điện chỉ có một lõi: 2: Dây có cùng tiết diện ngang tại mọi điểm.

  lõi cáp
  miếng đệm
  thành phần

  Kinh tế

  tàu mắc cạn, bị mắc cạn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  noun
  hunk

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X