• (đổi hướng từ Minimized)
  /´mini¸maiz/

  Thông dụng

  Như minimise

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  (v) đạt tới cực tiểu, tốithiểu hóa

  Toán & tin

  cực tiểu hóa
  minimize icon
  biểu tượng cực tiểu hóa

  Xây dựng

  tối thiểu hóa
  minimize on use
  tối thiểu hóa khi dùng

  Điện

  giảm thiểu

  Kỹ thuật chung

  làm cực tiểu

  Kinh tế

  giảm đến mức thấp nhất
  thu giảm
  tối thiểu hóa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X