• /´tʃi:pən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hạ giá; làm giảm giá; làm sụt giá; làm giảm giá trị

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  hạ giá

  Kỹ thuật chung

  làm giảm giá
  làm hạ giá

  Kinh tế

  giảm giá
  hạ giá
  trả giá xuống

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X