• Toán & tin

  sự thu, sự nhận

  Kỹ thuật chung

  đến
  nhận
  earth receiving station
  đài thu nhận từ trái đất
  receiving agent
  người nhận hàng
  receiving antenna gain
  độ tăng tích ăng ten thu nhận
  receiving assembly
  bộ phận tiếp nhận
  receiving assembly
  hộp tiếp nhận
  receiving bunker
  bể tiếp nhận
  receiving bunker
  bunke tiếp nhận
  receiving conveyor belt
  băng chuyền nhận hàng
  receiving device
  thiết bị nhận
  receiving earth station
  đài trái đất thu nhận
  receiving element
  phần thử nhận (thiết bị đo lường)
  receiving entity
  đối tượng nhận
  receiving entity
  thực thể nhận
  receiving field
  trường nhận
  receiving field
  vùng nhận
  receiving gage
  dưỡng nhận
  receiving gain
  độ tăng thu nhận
  receiving gauge
  dưỡng nhận
  receiving hopper
  phễu tiếp nhận
  receiving house
  khoang tiếp nhận
  receiving inspection
  sự kiểm tra tiếp nhận
  receiving margin
  lề nhận (trong ứng dụng điện báo)
  receiving modem
  môđem nhận
  receiving section
  bộ phận nhận
  receiving service user
  người dùng dịch vụ nhận
  receiving side
  bên nhận
  receiving site
  đài nhận tin
  receiving station
  đài nhận tin
  receiving system
  hệ thống nhận
  receiving system noise temperature
  nhiệt độ của hệ thống thu nhận
  receiving tank
  thùng tiếp nhận
  receiving terminal
  thiết bị đầu cuối nhận
  receiving transport entity
  thực thể tiếp nhận
  receiving tray
  khay nhận
  sự nhận

  Xây dựng

  sự nhận, sự thu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X