• / ˌeɪsɪˈmetrɪk(ə)l/

  Thông dụng

  Cách viết khác asymmetric

  Như asymmetric

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bất đối xứng
  asymmetrical effect
  hiệu ứng bất đối xứng
  asymmetrical modem
  môđem bất đối xứng
  asymmetrical transmission
  sự truyền bất đối xứng
  không đối xứng

  Giải thích VN: Mạch dao động đa hài gây ra sóng điện không đều ở mỗi đèn điện tử hay bán dẫn vì thời gian dẫn điện khác nhau.

  asymmetrical breaking capacity
  khả năng ngắt không đối xứng
  asymmetrical distortion
  méo không đối xứng
  asymmetrical effect
  hiệu ứng không đối xứng
  asymmetrical load
  phụ tải không đối xứng
  asymmetrical load
  tải trọng không đối xứng
  asymmetrical mode
  kiểu cao không đối xứng

  Địa chất

  asymmetrical

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X