• Toán & tin

  bộ chỉ báo mức không

  Điện

  bộ chỉ thị không

  Giải thích VN: Dđồng hồ hay bộ chỉ sự cân bằng điện thế giữa hai điểm của mạch điện, đồng hồ chỉ không có cường độ hoặc điện thế trong mạch điện.

  bộ chỉ trống

  Giải thích EN: A meter that indicates when there is no current or voltage in a circuit; used to show whether a bridge circuit is in balance. Also, null detector. Giải thích VN: Một máy đo chỉ ra khi nào không có dòng điện hay điện áp trong một mạch điện; thường được dùng để chỉ ra liệu một mạch cầu có cân bằng hay không. Còn gọi là, null detector.

  cái chỉ thị không

  Giải thích VN: Dđồng hồ hay bộ chỉ sự cân bằng điện thế giữa hai điểm của mạch điện, đồng hồ chỉ không có cường độ hoặc điện thế trong mạch điện.

  Kỹ thuật chung

  biểu thị triệt tiêu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X