• Kỹ thuật chung

    đồng hồ có đĩa động

    Giải thích EN: A meter that measures the flow of a liquid by counting the number of times a disk in the path of the liquid is caused to wobble back and forth. Giải thích VN: Một đồng hồ dùng để đo dòng chảy của chất lỏng bằng cách đếm số lần một đĩa trên dòng chảy lắc lư lên xuống .

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X