• /´ɔfl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đồ vứt đi, đồ bỏ di, đồ thừa
  Rác rưởi
  Cá rẻ tiền
  ( số nhiều) cám, tấm, bổi; cặn bã
  Những phần cắt bỏ (của con vật (như) ruột, đầu, đuôi...)
  Thịt thối rữa; thú vật chết thối
  ( định ngữ) tồi, loại kém
  offal milk
  sữa loại tồi
  offal wheat
  lúa mì loại kém
  nội tạng của động vật(tim, gan..)

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  bổi
  cám
  phế phẩm nghiền
  tấm

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X