• Kỹ thuật chung

  cống lấy nước
  automatic semi constant flow offtake regulator
  cống lấy nước tự động lưu lượng nửa cố định
  barrel offtake regulator
  cống lấy nước tròn
  box offtake regulator
  cống lấy nước hộp
  closed conduit offtake regulator
  cống lấy nước ống kín
  duckbill weir offtake regulator
  cống lấy nước có ngưỡng kiểu mỏ vịt
  flumed weir offtake regulator
  cống lấy nước có ngưỡng vào eo hẹp
  gated offtake regulator
  cống lấy nước có cửa điều tiết
  metering offtake regulator
  cống lấy nước có ống đo
  non-metering offtake regulator
  cống lấy nước không có ống đo
  orifice type offtake regulator
  cống lấy nước có máng đo Parshall
  regulated flow offtake regulator
  cống lấy nước có cửa điều tiết
  reverse jet type automatic offtake regulator
  cống lấy nước tự động có ngưỡng gẫy dòng
  right angled offtake regulator
  cống lấy nước có góc rẽ vuông (góc)
  spur offtake regulator
  cống lấy nước kênh chính

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X