• Cơ khí & công trình

  bôi dầu

  Hóa học & vật liệu

  chén đong dầu

  Điện lạnh

  cốc (đựng) dầu

  Kỹ thuật chung

  bầu dầu
  hộp dầu

  Giải thích EN: A vessel permanently affixed near a gear or other device needing lubrication, in order to provide a constant and uniform application of oil. Giải thích VN: Một hộp lắp cố định gần hộp số hay bất kỳ một thiết bị nào cần dầu nhờn nhằm mục đích cung cấp dầu liên tục và đồng bộ.

  ve dầu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X