• Hóa học & vật liệu

    dầu oiticica

    Giải thích EN: A light-yellow drying oil expressed from the seeds of the oiticica tree, Licania rigida, of the rose family; used as a vehicle for paints and varnishes. Giải thích VN: Loại dầu khô vàng nhạt thu được bằng cách ép hạt của cây oiticica, loài Licania rigida, thuộc họ cây hoa hồng, là phương tiện cho sơn và vec-ni.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X