• (đổi hướng từ Varnishes)
  /ˈvɑrnɪʃ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Véc-ni (lớp phủ ngoài cứng trong và bóng áp lên bề mặt, nhất là của đồ gỗ hoặc đồ sắt)
  scrape the varnish on a table
  cạo lớp vécni trên mặt bàn
  Véc-ni, sơn dầu (loại chất lỏng riêng biệt dùng để tạo ra lớp áo (như) thế)
  a natural varnish
  dầu bóng thiên nhiên
  Như nail-polish
  Men (đồ sành)
  (nghĩa bóng) mã ngoài, lớp sơn bên ngoài

  Ngoại động từ

  Đánh véc ni, quét sơn dầu
  a highly varnished table-top
  một mặt bàn đánh véc-ni rất kỹ
  Tráng men (đồ sành)
  (nghĩa bóng) tô son điểm phấn; che đậy, ngụy trang
  some women varnish their toe-nails
  một số phụ nữ sơn móng chân

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Vécni, sơn dầu, sơn bóng

  Hóa học & vật liệu

  quang dầu
  vec-ni

  Giải thích EN: A resinous solution that is spread on wood or metal surfaces to provide a hard, lustrous, generally transparent coating for protection against water and wear damage.

  Giải thích VN: Dung dịch giống nhựa cây lan trên gỗ hay bề mặt kim loại để cung cấp lớp phủ ngoài trong, bóng và cứng cho việc bảo vệ chống nước và ăn mòn.

  Xây dựng

  đánh bóng bằng vécni

  Kỹ thuật chung

  đánh vécni
  dầu đánh bóng
  dầu sơn
  quét sơn
  sơn
  sơn bóng
  acid-proof varnish
  sơn bóng chịu được axit
  alkyd resin varnish
  sơn bóng bằng nhựa ankit
  antirusting varnish
  sơn bóng chống gỉ
  asphalt varnish
  sơn bóng atfan
  bituminous varnish
  sơn bóng bitum
  black varnish
  sơn bóng bitum
  cellulose varnish
  sơn bóng xeluylo
  crackling varnish
  sơn bóng rạn nứt
  finishing varnish
  sơn bóng hoàn thiện
  polishing varnish
  sơn bóng vecni bóng
  sơn dầu
  vécni
  acid-proof varnish
  vécni chịu axit
  acid-proof varnish
  vécni chịu được axit
  alcohol varnish
  vécni cồn
  alcoholic varnish
  vécni cồn
  alcoholic varnish
  vécni tan trong rượu
  antirusting varnish
  vécni chống gỉ
  armature varnish
  sơn vecni bộ ứng điện
  asphalt varnish
  vécni atfan
  bake lit varnish
  vécni sấy nóng
  baking varnish
  sấy vecni
  baking varnish
  vécni sấy nóng
  bitumen varnish
  vécni bitum
  bonze varnish
  vécni màu đồng thau
  cavity varnish
  vécni khoang
  cellulose varnish
  vécni xeluylo
  clear varnish
  vécni trong
  clear varnish
  vécni trong suốt
  collapsible tubes varnish
  vécni bảo vệ ống
  crystallizing varnish
  vécni kết tinh
  decorative varnish
  vécni trang trí
  dipping varnish
  vécni kiểu nhúng
  dipping varnish
  vécni nhúng
  drying varnish
  vécni mau khô
  electric varnish
  vécni cách điện
  exterior varnish
  vécni dùng ở ngoài
  finishing varnish
  vécni hoàn thiện
  flat varnish
  vécni mờ
  floor varnish
  vécni đánh sàn
  french varnish
  vécni cánh kiến
  frosting varnish
  vécni kết tinh
  frosting varnish
  vécni lạnh
  furniture varnish
  vécni đánh đồ gỗ
  gloss varnish
  vécni bóng nhoáng
  impregnating varnish
  vécni tẩm
  impregnation varnish
  vécni tẩm
  insulating varnish
  vécni cách điện
  insulating varnish
  vécni cách nhiệt
  linseed varnish
  vécni đầu lanh
  matt varnish
  vécni đục
  matt varnish
  vécni mờ
  oil varnish
  vécni dầu
  oil varnish
  vécni dầu nhựa
  oil-resin varnish
  vécni dầu nhựa
  paint and varnish naphtha
  khoáng pha sơn và vecni
  polishing varnish
  sơn bóng vecni bóng
  polishing varnish
  vécni đánh bóng
  priming varnish
  vécni nền
  priming varnish
  vécni nền, sơn lót
  printing varnish
  vécni in
  protective varnish
  vécni bảo vệ
  quick-drying varnish
  vécni khô nhanh
  shellac varnish
  vécni sơn mài
  siccative varnish
  vécni mau khô
  soundproofing varnish
  vécni cách âm
  spirit varnish
  vécni cồn
  spraying varnish
  vécni phun thành bụi
  stain and varnish
  chất màu và vécni
  stoving varnish
  vécni khô nóng
  synthetic varnish
  vécni tổng hợp
  transparent varnish
  vécni trong suốt
  turpentine varnish
  vécni dầu thông
  varnish color
  sơn vécni
  varnish paint
  sơn vécni
  varnish spray gun
  súng phun vécni
  varnish waste
  vécni thải
  varnish-maker's naphtha
  dầu khoáng pha vécni
  varnish-treated tape
  băng có vécni
  white lead varnish
  vécni chì trắng
  wood varnish
  vécni đánh gỗ

  Kinh tế

  đánh vecni
  quét sơn
  sơn
  véc-ni

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  strip

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X