• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nhựa dầu (của cây)

  Hóa học & vật liệu

  dầu nhựa cây
  nhựa chứa dầu
  nhựa có dầu
  nhựa dầu

  Giải thích EN: The oily resinous sap of plants; most types are semisolid and tacky at room temperature and become soft and sticky at high temperatures. Giải thích VN: Nhựa cây có dầu, hầu hết ở dạng nửa rắn và hơi dính ở nhiệt độ phòng trở lên mềm và nhớp nháp ở nhiệt độ cao.

  Y học

  nhựa dầu, nhựa trộn dầu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X