• BrE & NAmE/kən'sʌlt/

  hình thái từ

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Hỏi ý kiến, thỉnh thị, thăm dò
  to consult a lawyer
  hỏi ý kiến luật sư
  Tra cứu, tham khảo
  to consult a dictionary
  tra cứu tự điển
  to consult a map
  coi bản đồ
  to consult history
  tra cứu lịch sử, tham khảo lịch sử
  Quan tâm, để ý, lưu ý, nghĩ đến
  to consult common interests
  nghĩ đến quyền lợi chung
  to consult someone's feelings
  lưu ý đến tình cảm của ai

  Nội động từ

  Bàn bạc, thảo luận, trao đổi ý kiến, hội ý
  to consult together
  thảo luận bàn bạc với nhau
  we have consulted about the matter
  chúng tôi đã hội ý với nhau về việc ấy

  Cấu trúc từ

  to consult one's pillow
  nằm vắt tay lên trán mà suy nghĩ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  hỏi ý kiến
  thỉnh thị
  tra cứu
  tham mưu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X