• /´baiə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người mua
  Người mua hàng vào (cho một cửa hàng lớn)
  Buyer's market
  Tình trạng hàng thừa khách thiếu
  Buyer's strike
  Sự tẩy chay (của khách hàng) để bắt hạ giá (một loại hàng gì)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (toán kinh tế ) người mua

  Kỹ thuật chung

  người mua

  Kinh tế

  người mua
  actual buyer
  người mua thực sự
  actual buyer
  người mua thực tế
  air time buyer
  người mua thời gian phát sóng (quảng cáo)
  buyer concentration
  sự tập trung người mua
  buyer credit
  tín dụng của người mua
  buyer response
  phản ứng của người mua
  buyer survey
  điều tra về người mua
  commission buyer
  người mua ăn hoa hồng
  consumer or buyer-oriented concept
  quan niệm hướng về người tiêu dùng hay người mua
  direct buyer
  người mua trực tiếp
  genuine buyer
  người mua đàng hoàng
  impulse buyer
  người mua theo ý thích
  impulse buyer
  người mua tùy hứng
  keen buyer
  người mua gấp
  key buyer
  người mua chính
  local buyer
  người mua tại địa phương
  main buyer
  người mua chính
  margin buyer
  người mua biên tế
  margin buyer
  người mua biên tế (người mua ngẫu nhiên)
  marginal buyer
  người mua biên tế
  media buyer
  người mua phương tiện truyền thông
  net buyer
  người mua ròng
  option buyer
  người mua quyền chọn (trên thị trường có quyền chọn)
  option buyer
  người mua tăng ngạch (trên thị trường có tăng ngạch)
  order buyer
  người mua theo lệnh
  outdoor space buyer
  người mua không gian quảng cáo ngoài trời
  potential buyer
  người mua tiềm tàng
  prospective buyer
  người mua tương lai
  put buyer
  người mua hợp đồng Put option
  repeat buyer
  người mua đều đặn, thường xuyên
  repeat buyer
  người mua lại
  selling-out against a buyer
  sự bán lại chứng khoán (của một người mua vi ước)
  selling-out against a buyer
  sự bán lại chứng khoán (của một người mua)
  space buyer
  người mua khoảng trống (quảng cáo)
  space buyer
  người mua khoảng trống (quảng cáo) _
  special buyer
  người mua đặc biệt
  special buyer
  người mua đặc nhiệm
  speculation buyer
  người mua đầu cơ
  spot buyer
  người mua hàng có sẵn
  target buyer
  người mua mục tiêu
  wholesale buyer
  người mua sỉ
  người mua vào
  người tiếp liệu

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  marketer , seller

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X