• /´pə:tʃisə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người mua, người tậu, người sắm

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  người mua

  Điện

  bên mua (hàng)

  Kỹ thuật chung

  người mua

  Kinh tế

  bên mua
  người mua
  bull purchaser
  người mua khống (chứng khoán)
  effective purchaser
  người mua có khả năng chi trả
  joint purchaser
  người mua chung
  ultimate purchaser
  người mua sau cùng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X